Chuẩn bị nhân sự cấp ủy, tránh nâng người này, hạ người kia

Cần tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp uỷ; tránh biểu hiện tìm cách nâng người này, hạ người kia, làm mất đoàn kết nội bộ.

Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Lúc này, nhiều công việc hệ trọng đang được cấp ủy các cấp tiến hành.
Trong đó, Đại hội không chỉ chú trọng công tác nhân sự mà phải xác định nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, phải đưa ra tầm nhìn dài hạn hay nói cách khác phải định vị tầm nhìn của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII, tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành quán triệt và triển khai Chỉ thị đến từng chi bộ. Đặc biệt, tỉnh chủ động hướng dẫn một số vấn đề về công tác nhân sự tại Đại hội Đảng bộ các cấp. Tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp. Chuẩn bị nhân sự cấp ủy trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan cho biết, Đại hội không chỉ nêu chuyện nhân sự, chuyện người ngồi ghế này, ghế kia mà chủ yếu phải xác định nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, tầm nhìn dài hạn địa phương mình đang đứng ở đâu và 5 năm nữa, 10 năm nữa địa phương, ngành, lĩnh vực mình sẽ như thế nào? Tinh thần này đang được tỉnh Đồng Tháp quán triệt đến toàn bộ các cấp trực thuộc.
Theo ông Lê Minh Hoan, ngoài việc chuẩn bị Đại hội, còn phải giải quyết những vấn đề bức xúc trong địa phương, trong ngành. Bởi vì những đòi hỏi, bức xúc của người dân về công tác phòng chống tham nhũng, môi trường, khiếu nại đất đai, những vấn đề xã hội nổi cộm diễn ra hàng ngày, hàng tháng. Tất cả những tâm tư của người dân, không chỉ liệt kê trong báo cáo, văn kiện của Đại hội mà phải được giải quyết kịp thời.
Tại phiên họp 16 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh: "Dứt khoát không để lọt những người có biểu hiện tham ô, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức vào cấp ủy sắp tới. Nơi nào để xảy ra thì nơi đó sẽ bị kỷ luật".
Bởi vậy, việc chuẩn bị nhân sự cấp uỷ phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Đồng thời, chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, triển vọng.
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, cần tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp uỷ; tránh biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tìm cách nâng người này, hạ người kia, gây nghi ngờ, làm mất đoàn kết nội bộ.
"Chuẩn bị cho Đại hội XIII và Đại hội các cấp lựa chọn cấp ủy để làm sao hạn chế đến mức tối đa hiện tượng "chạy chức, chạy quyền". Còn nhớ khóa XI, Hội nghị Trung ương 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: "Không để lọt vào Trung ương khóa XII những phần tử tham nhũng, chạy chức quyền, cơ hội chính trị. 3 điều này đều nguy hiểm, song tôi lo cơ hội chính trị nhiều hơn. Bởi vì cơ hội chính trị sẽ làm tha hóa toàn bộ chế độ chính trị"-PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho biết.
Theo Trí Thức Trẻ